Referat fra informasjonsmøte angående konfirmant 2018/2019

Referat fra informasjonsmøte angående konfirmant 2018/2019

Referat fra informasjonsmøte i Falnes kirke 31.mai angående konfirmanter 2018/2019

Først av alt, beklager sååå mye at jeg har skapt forvirring angående klokkeslette for dette møte. Jeg har gitt tre ulike klokkeslett frown Her kommer et fyldig referat fra møte.

 

Hovedmålet for konfirmasjonstiden:

I «Plan for trosopplæring, Gud gir – vi deler» står det følgende:

« Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn».

I vår lokale trosopplæringsplan har vi i tillegg sagt følgende; «Konfirmantene skal få en innføring i noe av hva den kristne troen rommer og betyr. Det skal skapes en bevisstgjøring rundt dåp og konfirmasjon».

 

DÅP:

•Grunnlaget for konfirmasjon er dåp. Dersom du ikke er døpt kan du bli det i løpet av konfirmasjonstiden.
•Er du døpt i en annen kirke enn Falnes eller Ferkingstad må du levere dåpsattest. Fint om den leveres i løpet av september/oktober.
 
 
Konfirmanttidens innhold og oppbygning:
1.Leir for alle konfirmantene i Falnes og Ferkingstad på Fredtun 24.-25.august
 
2.Undervisning
 
3.Aktivitet
 
4.Delta på 8 gudstjenester og 1 ungdomsmøte i løpet av konfirmasjonstiden

 

•Omfanget av konfirmasjonstiden er 60 klokketimer
•Alt innholdet i konfirmasjonstiden er obligatorisk.
•Når dere melder dere på som konfirmant hos oss forplikter det at dere etter beste evne følger det opplegget som finnes hos oss.
•Hvis din konfirmant er forhindret i komme til noen av de oppsatte tingene ønsker jeg at dere foreldre/foresatte tar kontakt med meg f.eks via sms.
 
•Har noen behov for tilrettelegging i forhold til de ulike delene i konfirmasjonstiden, er det fint om dere tar kontakt med meg så raskt som mulig, så prøver vi å finne gode løsninger.
 
1.LEIR:

Fredtun fredag 24.august – lørdag 25.august.

Felles leir for Falnes og Ferkingstad konfirmanter.

Innhold:

•Bli bedre kjent
•Undervisning
•Lek
•God mat

Informasjon om hva dere trenger å ha med dere blir lagt ut på menighetens nettside når det nærmer seg.

Falneskirke.no eller Ferkingstadkirke.no

Under «Aktuelt» eller «Konfirmasjon»

 

For de som evt. måtte være forhindret i å delta på leiren, vil det komme en undervisningsdag i tillegg. Det kan også bli nødvendig med noe skriftlig hjemmearbeid som skal leveres inn.

 

2. UNDERVISNING:

Falnes konfirmantene blir delt i to grupper og skal ha ettermiddagsundervisning enten tirsdager eller onsdager i partallsuker på menighetshuset v/kirken.

Ferkingstad konfirmantene skal ha ettermiddagsundervisning tirsdager i oddetallsuker på Kyrkjebakken.

Det meste av ettermiddagsundervisningen skjer før jul.

Klokkeslettene er litt avhengig av om noen av konfirmantene går på andre ungdomsskoler enn i Skudenes. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding så raskt som mulig hvis dette er tilfellet slik at vi får lagt kabalen.

 

3. AKTIVITET:

Alle konfirmantene skal velge enn aktivitet som de skal bli bedre kjent med i løpet av konfirmasjonsåret.

Aktivitetene det er å velge mellom dette året er følgende:

Krik Skudenes

T-crew

Kor (Ton Angelon)

Lydteknikker (Ton Angelon)

Yngres på Betania (Ferkingstad)

Søndagsskolen på Betania (Ferkingstad)

Acta (ungdomsmøte på Skudenes bedehus)

LUF (ungdomsmøte på Ferkingstad)

 

Det som er viktig i valg av aktivitet er at en velger det som passer best for en selv. Det kan bli nødvendig å sette et tak på antall deltagere i en gruppe. Målet med aktivitet: å bli litt kjent med noe av det som skjer innenfor menighetene. En har lov å velge en aktivitet som er i Falnes selv om en er Ferk.konf, og mottsatt. Hvilken aktivitet en har fått får konfirmantene vite på leiren på Fredtun.

 

 

Krik Skudenes:
Trening mandager i Skudehallen
•Kl.20.00-21.30
•Velger du denne aktiviteten skal du gå 8 ganger på Krik.
 
T-crew:

Velger du denne aktiviteten skal du være med som leder på to trosopplæringstiltak:

•Kode B (5.kl) + Tårnagenter (3.kl.) eller
•Lys Våken (6.kl.) + Skattejakt og utdeling av barnebibel (4 åringer).


Ton Angelon (kor):

Øvelse på Skudenes bedehus onsdager i partallsuker kl.20.00-21.30

De som velger denne aktiviteten skal ikke ha vanlig ettermiddagsundervisning.

Undervisningen blir i form av korte andakter på øvelsen.

Velger du denne aktiviteten skal du delta på alle øvelsene + alle koropptredener i løpet av konfirmasjonsåret.

 

Lydteknikker på Ton Angelon:

Kun plass til 3 stk. i denne aktiviteten.

Øvelse på Skudenes bedehus onsdager i partallsuker kl.20.00-21.30

De som velger denne aktiviteten skal ikke ha vanlig ettermiddagsundervisning. Undervisningen blir i form av korte andakter på øvelsen. Velger du denne aktiviteten skal du delta på alle øvelsene + alle koropptredener i løpet av konfirmasjonsåret.

 
Hjelpeleder på Yngres på Betania:

Annen hver fredag på Betania kl.18.00-19.30

Velger du denne aktiviteten skal du være med som leder 8 ganger.

 

Hjelpeleder på Søndagsskolen på Betania:

Annen hver søndag(partallsuker) på Betania kl.11.00-12.30

Velger du denne aktiviteten skal du være med som leder 8 ganger.

 

Acta (ungdomsmøte):

Annen hver lørdag på Skudenes bedehus kl.20.00 -21.30

Velger du denne aktiviteten skal du gå på møte 8 ganger.

 

LUF (ungdomsmøte):

Hver lørdag på Betania eller Berøa kl.20.00/20.30

Velger du denne aktiviteten skal du gå på møte 8 ganger.

 

4. GUDSTJENESTER:

Du skal delta på 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonsåret.

Vi kommer tilbake til datoene i høst.

Merk den første som er presentasjonsgudstjenesten:

Falnes 26/8

Ferkingstad 2/9

Her vil konfirmantene få utdelt hver sin bibel.

 

Alle skal også gå på ett ungdomsmøte enten i Falnes eller Ferkingstad.

 

Andre ting som konfirmantene også skal delta på i løpet av året er:

  • Misjonsløp
  • Lysmesse på julekonserten
  • Undervisningslørdag i begynnelsen av januar
  • Konfirmantfest

 

Det blir delt ut undervisningsplan på leiren på Fredtun, og den blir lagt ut på hjemmesiden vår falneskirke.no

 

PÅMELDING TIL KONFIRMASJONSÅRET:

P.g.a. noen tekniske problemer åpner ikke påmeldingen før førstkommende onsdag, 6.juni.

Påmeldingsskjema finner du på falneskirke.no eller ferkingstadkirke.no

Påmeldingen er åpen fra 6.juni-15.august 2018.

Pass på å fylle inn alle opplysningene vi ber om.

I påmeldingen er det et punkt der dere kan skrive hvis konfirmanten har noen behov vi skal ta ekstra hensyn til. Vi er veldig takknemlige for å få den informasjonen. Vi har taushetsplikt.

 

KONFIRMASJONSDAGEN:

I påmeldingen krysser dere av på hvilken dag dere ønsker konfirmasjon. Dette er med et lite forbehold at det kan bli nødvendig å skifte dag på noen hvis gruppene blir for ujevne.

Har dere et sterkt ønske om dag skriv gjerne en kommentar i påmeldingen (f.eks. hvis dere har leid lokale)

 

Ferkingstad: 4. og 5. mai

Falnes: 11. og 12. mai

 

Leie av Kyrkjebakken til konfirmasjonsselskap:

Årets konfirmanter har fortrinn på å leie Kyekjebakken frem til 1.oktober 2018. For booking ta kontakt på telefon 413 36 182 (første mann til mølla).

 

Foreldremøte:

Det blir foreldremøte på Fredtun, felles for Falnes og Ferkingstad Tirsdag 18/9 kl.19.00

 

 

 


Del denne artikkel på e-post