Påmelding til konfirmantåret 2018-2019 er nå åpnet!

Påmelding til konfirmantåret 2018-2019 er nå åpnet!

Konfirmantåret 2018-2019

Vi vil gjerne få ønske alle dere som skal begynne i 9.klasse neste år velkommen til å være konfirmant i Falnes eller Ferkingstad menighet. Vi har forhåpentligvis fremfor oss et år med mye moro og lærdom.
Vi ønsker å bli bedre kjent både med hverandre og den troen vi er blitt døpt inn i.
Grunnlaget for konfirmasjon er dåp. Dersom du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av konfirmasjonstiden. Er du døpt i en annen kirke enn Falnes og Ferkingstad, må du levere dåpsattest. Fint om den leveres innen september/oktober.

 

Hovedmål for konfirmasjonstiden:

I «Plan for trosopplæring, Gud gir – vi deler» står det følgende: « Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn».

I vår lokale trosopplæringsplan har vi i tillegg sagt følgende; «Konfirmantene skal få en innføring i noe av hva den kristne troen rommer og betyr. Det skal skapes en bevisstgjøring rundt dåp og konfirmasjon».

 

Tilrettelegging:
Har du behov for tilrettelegging, må du og din familie ta kontakt med oss slik at vi kan finne en god ordning. Vi ønsker at alle skal få en fin konfirmasjonstid og ønsker å møte de enkelte behov på en best mulig måte.

 

Konfirmasjonstiden består av 4 deler:
1. Leir for alle konfirmantene i Falnes og Ferkingstad på Fredtun 24.-25. august. (Sett av datoen)
2. Undervisning
3. Aktivitet
4. Delta på 8 gudstjenester og 1 ungdomsmøte i løpet av konfirmasjonstiden

 

Leir:

Fredtun fredag 24.august – lørdag 25.august.
Felles leir for Falnes og Ferkingstad konfirmanter.
Innhold: Bli bedre kjent, Undervisning, Lek, God mat
Informasjon om hva dere trenger å ha med dere blir lagt ut på menighetens nettside når det nærmer seg.

For de som evt. måtte være forhindret i å delta på leiren, vil det komme en undervisningsdag i tillegg. Det kan også bli nødvendig med noe skriftlig hjemmearbeid som skal leveres inn.

 

Undervisning:

Falnes konfirmantene blir delt i to grupper og skal ha ettermiddagsundervisning enten tirsdager eller onsdager i oddetallsuker på menighetshuset v/kirken.
Ferkingstad konfirmantene skal ha ettermiddagsundervisning onsdager i partallsuker på Kyrkjebakken.

Klokkeslettene er litt avhengig av om noen av konfirmantene går på andre ungdomsskoler enn i Skudenes.

 

Informasjon om de aktivitetene en kan velge blir presentert på informasjonsmøte 31.mai. Se referat fra informasjonsmøte her:

http://www.falneskirke.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/37854/Referat-fra-informasjonsmote-angaende-konfirmant-2018-2019

 

Annet konfirmantene skal delta i:
Misjonsløp
Lysmesse
Solidaritetsaksjon

En undervisningslørdag i januar
Konfirmantfest

Andre ting kan komme i tillegg. Det blir delt ut undervisningsplan på leiren på Fredtun.

 
Omfang og oppmøte:
Omfanget av konfirmasjonstiden er 60 klokketimer
Alt innholdet i konfirmasjonstiden er obligatorisk.
Når dere melder dere på som konfirmant hos oss forplikter det at dere etter beste evne følger det opplegget som finnes hos oss.
Hvis din konfirmant er forhindret i komme til noen av de oppsatte tingene ønsker jeg at dere foreldre/foresatte tar kontakt med meg f.eks via sms.
 
 

Konfirmasjonsdagen:
I påmeldingen legger dere inn et ønske om hvilken dag dere vil ha, men da med forbehold om at dere kan bli nødt til å skifte dag hvis fordelingen blir veldig ujevn. Skriv det gjerne inn dersom dere har reservert et lokalet for dagen eller det er andre ting vi bør ta hensyn til.

 

Ferkingstad: 4. og 5. mai 2019

Falnes: 11. og 12. mai 2019

 

Alle som skal begynne i 9.klasse til høsten og som er døpt eller tilhørende (har foreldre som er døpt) vil motta informasjon i posten i midten av mai angående konfirmasjonsåret 2018-2019.

 

Påmeldingen til konfirmasjonsåret HER.

 

Påmeldingen er åpen mellom 6.juni og 15.august

 

Ta kontakt med Elin Grindhaug hvis dere lurer på noe

mob.415 06 781

epost: elin.grindhaug@karmoykirken.no


Del denne artikkel på e-post