Årsmøte for Ferkingstad kyrkjelyd 10.03.19

Årsmøte for Ferkingstad kyrkjelyd 10.03.19

Her finn du informasjon om årsmøte for Ferkingstad sokn 2019 og årsmelding 2018.

Årsmøte for Ferkingstad kyrkjelyd 2019 vart haldt sundag 10.03.19 kl 12.30 på Kyrkjebakken.

Program:

  • Lapskaus, pinneis, kaffi og twist
  • Presentasjon av utkast til kyrkjelydens årsmelding
  • Moglegheit til å stilla spørsmål og gi kommentarar til forslag til årsmelding eller kyrkjelydsarbeidet for øvrig. Innspela vart teken med før soknerådet gjer endeleg vedtak av årsmelding for 2018.

Det kom fra fylgjande kommentarer under årsmøtet:

  • Referat frå årsmøtet blir lasta opp her

Videre vil soknerådet ta årsmelding for 2018 til endelig behandling. Då vil også momenta frå årsmøtet bli tatt med i saksbehandlinga. Endelig vedtatt årsmelding vil erstatta utkastet her.

Forslag til årsmelding for 2018 finn du ved å trykka HER.

 


Del denne artikkel på e-post