Frivillig medarbeider i Falnes kirke


Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det andre ting, enn det som er satt opp i listen, du kunne tenke deg å bidra med? Skriv det her:


Kryss av for de oppgavene du ønsker å bidra inn i. (Du kan sette flere kryss).