Påmelding Fast giver Ferkingstad sokn


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv inn personnummeret ditt her viss du ønskjer skattefrådrag på gåva du gir.