Bibelkalenderen Falnes


8 tekster lest av 8 tekstlesere i alderen 10-80+! Én tekst hver dag fra lørdag 18. desember til og med 1. juledag. 💒 🎄

Dag 1 av 8 (kommer 18. desember):

Dag 2 av 8 (kommer 19. desember):

Dag 3 av 8 (kommer 20. desember):

Dag 4 av 8 (kommer 21. desember):

Dag 5 av 8 (kommer 22. desember):

Dag 6 av 8 (kommer 23. desember):

Dag 7 av 8 (kommer 24. desember):

Dag 8 av 8 (kommer 25. desember):

Tilbake