Open kveld


Velkommen til Open kveld på Kyrkjebakken. Her finn du informasjon om Open kveld.

På Open kveld har vi eit sosialt felleskap for vaksne. Vi legg vekt på at det er rom for ein god prat, underhaldning og eit måltid. Det er Open kveld på Kyrkjebakken ca. ein onsdag i månaden frå kl. 19-21. Datoane for våren 2022 er: 23. februar, 23. mars og 27. april. Sjå nettsida etter meir info når det nærmar seg Open kveld.

Vi ynskjer deg hjarteleg velkommen.

Tilbake