Sorgstøttegrupper for barn og ungdom


Høsten 2023 starter nye sorgstøttegrupper for barn og ungdom

Kirken i Karmøy og skolehelsetjenesten har samarbeid som sorggrupper for barn og ungdom. Høsten 2023 blir det oppstart av nye grupper. Ta kontakt med Solveig Bringaker (solveig.bringaker@karmoykirken.no) om du ønsker mer informasjon om sorgarbeidet for barn og unge.

Tilbake