Resultat av kirkevalget 2023 Ferkingstad menighet


Da er resultatet av valget av nytt menighetsråd klart. Vi takker alle som har stemt på de flotte kandidatene våre og ønsker dem Guds gode velsignelse i tjenesten.

 

Til informasjon:

Menighetsrådet skal bestå av 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. I år var det kun 4 kandidater som takket ja til å stå på nominasjonskomiteens liste. Alle som er medlem i Ferkingstad soken er per definisjon valgbare medlemmer. På stemmeseddelen var det mulig å gi personstemmer til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Dette kunne en gjøre ved å føre opp personnavnet til kandidater en ønsket å få inn i rådet. Personen ville da få én stemme. Dette var det flere som benyttet seg av, og resulterte i at rådet fikk inn 2 faste medlemmer og 5 varamedlemmer på denne måten. De personene dette gjelder har mottatt informasjon etter at valgresultatet var klart. 

 

Faste medlemmer:

Inghild Skeiseid Nordbø

Berit Stonghaugen

Didrik Johan Tønnesen

Marie Helene Kvilhaug-Frazier

Kjell Arvid Svendsen

Nora Solli

 

Varamedlemmer:

Asgeir Undem

Nils Roger Sundfør

Torunn Haga

Lise Haugeberg

Odd Egil Sørheim

 

Tilbake