Ønsker du en sentral og spennende lederjobb i kirken?


Karmøy kirkelig fellesråd søker nå etter ny kirkeverge i 100 % stilling. Vi ønsker en person med erfaring og engasjement til å lede og videreutvikle karmøykirken. 

Tilbake