Vigsel


Brudeparets hender blir formet som hjerte


Bryllupstanker?

Ta kontakt med servicetorget til kirkene i Karmøy tlf 52 81 00 01
for å bestille kirke i god tid før vigselen. 
 
Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer hverandre løfte om at de vil leve leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Nedenfor følger litt nyttig informasjon for vigsel i kirken. Ta gjerne kontakt på tlf.52 81 00 01 for mer informasjon.

Formaliteter
En absolutt forutsetning for at en vigsel kan foretas, er at det foreligger en såkalt prøvingsattest fra Folkeregisteret. Informasjon og skjemaer finner dere her. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder etter utstedelse.

Prøvingsattesten må sendes til servicetorget (Den norske kirke, Rådhuset, Pb167, 4291 KOPERVIK) senest 3 uker før vigselen.
Det går også an å krysse av på skjemaet for at folkeregisteret sender denne direkte til servicetorget. 


Vigselsliturgien
På www.kirken.no finnes mer informasjon om sermonien. Her er det flere valgmuligheter. Dette avklares i samtale med prest.

Vigselssamtale
Prest og par møtes til samtale før vigselen. Man snakker om det som skal skje i kirken, blir litt kjent, og går gjennom vigselspapirene og løftene. Presten tar kontakt direkte for å avtale tidspunkt for samtalen.

Salmer og musikk
Kantor/organist er en god medspiller i valg av salmer og musikk til vigselen (ring tlf 52 81 00 01 for å få kontakt med kantor/organist som skal spille). Vi ønsker levende musikk under de kirkelige handlingene, og våre kantorer/organister vil svært gjerne bistå med tilrettelegging. En del par ønsker solistinnslag, og det er flott! Da skal musikk godkjennes av kantor/organist og tekster av prest. Alle våre kirker har gode instrumenter og dyktige kantorer/organister som vil bidra til at vigselen blir en flott feiring. 
Her er en lenke med forslag til musikk under vigselen.


I kirken
Kirketjener kommer 1 time før første vielse i kirken. Dersom dere har ønske om eventuell pynting tidligere, kan dere ta kontakt med kirketjener direkte (innenfor vanlig arbeidstid) på tlf 52 81 00 01.
Av hensyn til flere vigsler samme dag, har hvert par maks 40 minutter til disposisjon. Kirken skal vært til disposisjon for neste par 15 min før neste vigsel. Av hensyn til renhold og for å unngå skader på tepper, gjør vi oppmerksom på at det ikke er anledning til å legge/strø ekte roseblader på gulvet. Det er heller ikke anledning til å kaste noen form for ris utenfor kirken.

Koster det noe?
I utgangspunktet er vigselen i kirken gratis, men det er noen unntak.
Man må betale:

  • Dersom ingen av partene er døpt, konfirmert eller har foreldre boende i menigheten.
  • Dersom paret er registrert i folkeregisteret i en annen kommune.
  • Dersom ingen av partene er medlem av Den norske kirke. For innmelding, trykk her.
  • Dersom vigselen er i Åkra gamle kirke og Stangeland kapell.

Leiesatsene varierer noe fra kirke til kirke. Ta kontakt for å få full oversikt.


Lykke til med forberedelsene!
 

Tilbake