Smittevernsituasjonen (oppdatert 24.06.21)


Her finner du informasjon om hvordan menighetene forholder seg til smittevern.

Menighetene i Falnes og Ferkingstad følger de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.

Oppdatering 24.06.21:

Norge er nå i trinn 3 i regjeringens plan for gjenåpning . Dette innebærer at det nå er tillatt med betydelig flere deltakere på offentlige arrangement. For Falnes og Ferkingstad menigheter er begrensingen for antall deltakere i kirkene allerede kravet om avstand og ikke maks antall deltakere. Fortsatt gjelder kravet om 1 meter avstand mellom husstander. For innendørs arrangementer i kirkene vil derfor de nye lettelsene ikke ha praktiske følger for oss. For arrangement og fritidsaktiviteter for barn- og unge under 20 år er det derimot betydelige lettelser som gjør at det nå blir enklere å gjennomføre barne- og ungdomstiltak i menighetene. Vi har derfor god grunn til å tro at sommerens aktiviteter, som sommerleiren for konfirmantene (Konf.Action Karmøy) kan gjennomføres som planlagt.

Kilder:

Regjeringens plan for gjenåpning finner du HER.

De nasjonale smittevernreglene finner du HER.

Smittevernveilederen for Den norske kirke finner du HER.

 

Oppdatering 27.05.21:

Kravet om sosial avstand er redusert fra 2 til 1 meter mellom husstander. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Antall deltakerer varierer i forhold til type arrangement og vil dermed bli opplyst der det er relevant. I forhold til gudstjenester er avstandskravet den begrensende faktoren.

Det er fortsatt krav om registrering av oppmøte til alle arrangement.

Utplassert hånddesinfisering på våre arrangement som skal fortsatt benyttes.

Personer som er syke eller i karantene skal fortsatt ikke delta på våre arrangement.

Det er forskjellige begrensinger til hvor mange som kan delta etter om en benytter faste tilviste plasser eller ikke, og om arrangementet er for deltakere under 20 år eller ikke. Dersom vi benytter faste tilviste plasser på et arrangement, vil det bli opplyst om det. I tilfelle skal alle opphalde seg på sine faste tilviste plasser gjennom hele arrangementet.

Oppdatering 25.03.21: 

Det er nå åpnet for dåp, selv under smitteverntiltak kategori "5A".  Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Oppdatering 24.03.21: 

Du finner fellesinformasjon om hvordan menighetene i Karmøy samlet forholder seg til smittevernreglene omtalt som tiltakskategori "5A" HER.

Oppdatering 18.03.21: 

Regjeringen har nå innført nye og strengere smittevernregler omtalt som tiltaksregime "5A". Disse innebærer alt alle våre fysiske aktiviteter opphører. Unntak for begravelser som nå kan ha 30 stk deltakere under samme smittevernregime som tidligere og unntak for vielser der brideåaret, prest og to vitner (forlovere) kan være til stede. Det er nå påbud med maske dersom en ikke er i stand til opprettholde minimum 1 meter avstand til andre husstander.

Du kan lese mere om hvilke regler som gjelder for tiltakskategorien "5A" HER.

Karmøy kommune gjør disse reglene gjeldende for Karmøy frem til og med 11. april.

Oppdatering 12.03.21: 

Karmøy kommune har nå vedtatt ny forskrift med ytterligere lokale smittevernregler. Som en følge av disse vil tidligere vedtatte lokale smittevernregler gjelde frem til og med 26.03.21. I tillegg legges det til ytterligere restriksjoner. Blant disse er at utendørsarrangement nå kun kan ha 50 deltakere. 

Som en følge av dette blir:

 • t-messen som var planlagt som en friluftsgudstjeneste søndag 14.Mars desverre avlyst.
 • Menighetsmøtet for Falnes som var planlagt til 14. Mars er også avlyst. Falnes menighetsråd vil komme tilbake til når Menighetsmøtet kan gjennomføres.
 • Kyrkjelydsmøtet for Ferkingstad som var planlagt til 21. Mars er vedtatt utsatt til 18.April.

Du kan lese vedtaket om de lokale smittevernreglene HER.

Oppdatering 10.03.21: 

Lokale smitteverntiltak for kommunen utvides til 22.03.21. Dette samlinger for voksne innendørs fortsatt må begrenses til 10 deltakere. Dåpsgudstjenester vil derfor fortsatt være lukkede. Utendørsgudstjenester (t-messen) kan vi fortsatt holde utendørs med inntil 200 deltakre. MEN kommunen ber oss om å holde 2 meter avstand mellom husstander. Kommunen ber om at alle begrenser kontakt mellom personer utenfor familien begrenses til opp til 10 personer i uken. I forbindelse med smittevern betraktes det som "kontakt" når en oppholder seg nærmere enn 2 meter fra andre over 15 minutter.

Les mer om kommunens beslutning HER.

Oppdatering 26.01.21: 

Ettersom gjeldende rettningslinjer tillater at gudstjenester kan feires utendør med inntill 200 personer og 1 meter avstand mellom husstander, vil Falnes menighet, sammen med Ferkingstad, invitere til t-messe på parkeringsplassen utenfor menighetskontoret i Skudenes. Frilufts t-messe blir derfor 31. januar, 14. februar og 14. mars.

Dersom endrede smittevernregler skulle tilsi at det ikke kan gjennomføres friluftsgudstjenester, vil det gis oppdatert beskjed her.

Oppdatering 18.01.21: 

Smittevernreglene som er gitt tidlgiere videreføres. Men menighetene kan starte opp med barne- og ungdomsarbeid som kan gjennomføres innenfor gitte rettningslinjer. De dette gjelder, vil få invitasjon eller annen kontakt fra oss.

Fortsatt vil det ikke arrangeres 'ordinære' gudstjenester i kirkene, kun lukkede dåpsgudstjenester. Men utendørs kan vi arrangere gudstjenester innenfor gitte rettningslinjer.

Oppdatering 04.01.21. De siste smittevernreglene innebærer at:

Det meste av fysiske arrangement og samlinger utsettes til etter 18.01.21. Det betyr blant annet at det ikke blir noen ordinære gudstjenester hverken i Falnes eller Ferkingstad søndag 10. eller 17. Vi minner derfor om at TV Haugaland fortsatt vil sende TV-gudstjeneste fra en lokal menighet hver søndag frem til sommeren.

Unntatt fra dette er:

 • Gravferd (tidligere regler om antall og avstand gjelder).
 • Dåpsgudstjenester (inntill 10 deltakere - NY REGEL).
 • Vigsel (inntill 10 deltakere - NY REGL).
 • Omsorgsarbeid (inntill 10 deltakere - NY REGEL).

Vi jobber med å finne digitale alternativ for tiltak og samlinger som ikke utsettes. De som allerede er påmeldt til tiltak eller samlinger har allerede, eller vil, få beskjed direkte om hvilken betyning smittevernreglene får for dem (for eksempel konfirmantene). Om det er aktuelt med digitalt alternativ eller utsettelse.

Oppdatering fra 02.12.20 gjelder der det ikke er nye regler som gjelder.

 

Oppdatering 02.12.20. De siste smittevernreglene innebærer at:

 • Registreringslister - Deltagelse på våre arrangementer blir registrert
  • På innendørsarrangement kan det maksimalt delta 50 personer (i tillegg til medarbeidere).
  • På utendørsarrangement kan det maksimalt delta 200 personer.
 • Sosial avstand - Husstander (eller kohorter fra skole/barnehage) skal ikke ha fysisk kontakt
  • På innendørsarrangement med allsang gjelder 2 meter avstand. (NY REGEL)
  • På innendørsarrangement uten allsang og på utendørsarrangement gjelder 1 meter avstand.
 • Håndhygiene - Vi har utplassert desinfisering på våre arrangementer som skal benyttes.
 • Karantene - Personer som er syke eller i karantene skal ikke delta på våre arrangement

Smittevern ivaretas i Den norske kirke gjennom flere lag med relger.

 • Helsemyndighetene setter nasjonale smittevernregler og anbefalinger. De siste gjeldende reglene kan du finne på www.regjeringen.no, og nærmere bestemt HER.
 • Kirkerådet har utarbeidet en standard for smittevern i Den norske kirke. Denne oppdateres kontinuerling og er tilgjengelig på www.ka.no, og nærmere bestemt HER.
 • Karmøy kirkelig fellesråd og menighetene i Falnes og Ferkingstad har selv utarbeidet egne smittevern veiledere som tydeliggjør hvordan smittevernreglene over skal praktiseres inn mot enkelttiltak. Disse veilederne blir fortløpende kontrollert opp mot de lokale smittevernreglene som fastsettes av smittevernlegen i Karmøy kommune. Nærmere informasjon om den lokale smittevernsituasjonen finner du på www.karmoy.kommune.no, og nærmere bestemt HER.

Hvilken konsekvens de gjeldende smittevernreglene har for gjennomføring av ulike arrangement blir vurdert fortløpende og spesifikk informasjon om dette blir gitt her på våre nettsider og på menighetenes facebookside, eller direkte til de som er berørt av eventuelle endringer.

Kirkelige handlinger (dåp, vigsel og gravferd)
Ettersom smittevernsituasjonen kan endres raskt bør en kontakte Servicetorget for informasjon om gjennomføringen av kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd. Mulighetene kan variere noe mellom menighetene i Karmøy etter hvilke tiltak menigheten har etablert for å ivareta reglene for maks antall deltakere og sosial avstand i forhold til størrelse på lokalet osv. Kontakt og annen informasjon fra Servicetorget kan du på www.karmoykirken.no.

TV-gudstjenester
TV Haugaland vil ha direktesending av gudstjenesten fra en menighet i Karmøy eller en av naboprostiene frem til sommeren 2021.

Tilbake