Årets fasteaksjon ble digital


Til tross for unntakstilstand ble det Kirkens Nødhjelps -aksjon også i år.

På grunn av koronaviruset fikk ikke Kirkens Nødhjelp 40 000 bøssebærere til å gå dør til dør dette året, som tidligere. Men bøsseaksjon ble det. Men bøsseinnsamlingen ble gjennomført digitalt.

 

Viktigheten av aksjonen ble ekstra tydelig i år. Nå når hele verden prøver å beskytte seg og sine mot koronaviruset, blir det enda tydeligere hvor mange som mangler de viktigste verktøyene. Dessverre er det fremdeles flere milliarder mennesker som ikke har tilgang til såpe og rent vann.

Falnes og Ferkingstad menigheter har dette året hatt innsamling via facebook og konfirmantene, som vanligvis går med bøsser, fikk i oppgave å spre innsamlingsaksjonen til sine nærmeste via telefon og sms.

 

På tross av utfordringene vi har hatt dette året kom det allikevel inn kr 43 927 fra Falnes Menighet og kr 15 384 fra Ferkingstad Menighet. Dette betyr at vi har gitt varig, rent og trygt vann til 296 personer! Godt jobbet alle sammen. Det er fint å se at selv i krise har vi hjerte og omsorg for andre.

 

Totalt i Norge ble det samlet inn kr 20 173 543. På https://www.fasteaksjonen.no/ kan du se hvordan dette beløpet brytes opp i fylker, kommuner og menigheter. Her kan du også finne mulighet for å gi, dersom du ikke fikk mulighet til det under aksjonen.

 

Vi ønsker dere alle en velsignet vår, ta vare på hverandre.

 

Fasteaksjonen 2020 - Oppsal menighet

Tilbake