OPPDATERT: t-messer våren 2020


 

t-messe, en gudstjeneste for hele menighetsfamilien. Et flergenerasjonsfellesskap som vokser i troen, så: ingen for ung, ingen for gammel. Velkommen!

T-en står for tro og trosopplæring. t-messen er et gudstjenestefeirende fellesskap på tvers av generasjonene. Etter hver t-messe gjør vi noe sosialt.

 

t-messer våren 2020:

 

  • 9. februar var det t-messe. Tårnagentene var med. 
  • 22. mars klokken 11 Falnes kirke. Dåpsskolen er med. Tur til Syre fort etter t-messen. Ta med mat og drikke i sekken og bli med.
    • ​Gudstjenestene i mars måned er avlyst
  • 19. april klokken 11 Falnes kirke. Babysang-gjengen er med. Kirkemiddag på Fredtun etter t-messen.
  • 31. mai klokken 11 Falnes kirke. Grilling og lek på Fredtun hele dagen etter t-messen smiley

Tilbake