Kirkevalg 2019 - Kandidatliste for Falnes menighetsråd


Her finner du kandidatlisten for Falnes menighetsråd.

Falnes menighetsråd (valgstyret) har vedtatt egen kandidatliste til valg av nytt menighetsråd for perioden 2019 - 2023. Kandidatene er som følger:

1.

Geir Dale

1951

M

2.

Marit Hillesland

1977

K

3.

August Solem Vikra

1989

M

4.

Brit Lise Steinkjellå

1976

K

5.

Christian Stave Nornes

1987

M

6.

Marit Norunn Landa Aadnesen

1955

K

7.

Einar Vårvik

1955

M

8.

Liv Jane Hodne

1953

K

9.

Ole Martin Helgesen

1994

M

10.

Randi Elin Nornes Sæle

1979

K

11.

Astrid Kristine Fagerland

1948

K

12.

Hege Braseth

1974

K

13.

Ståle Vikra

1959

M

14.

Hilde Hana Gulliksen

1977

K

Vi er svært fornøyd med listen og ønsker allerede nå å takke alle kandidatene som har stilt seg positive til spørsmålet om å stille som listekandidat ved årets kirkevalg.

Mer informasjon om kandidatene og kirkevalget kommer.

Tilbake