Kirkevalg 2023


Godkjente lister og mulighet for supplerende nominasjonsvalg- kirkevalg 2023

Menighetsråd og Sokneråd har formelt godkjent Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget i september. Nedenfor ser dere norminasjonskomiteenes lister.
I følge valgreglene er det mulig å foreslå kandidater til listene i en siste runde.
Om noen ønsker å fremme flere til listen, må dette gjøres innen kl.12.00 den 15.mai til valgstyrenes ledere: Ferkingstad- Berit Ådland og Falnes- Geir Dale.
Forslaget må være skriftlig og underskrevet av 5 forslagsstillere.
Se mer detaljer om formelle krav ved supplerende nominasjon i valghåndboken for Kirkevalget 2023 pkt. 5.6

Listen til Falnes ligger her til informasjon

Listen til Ferkingstad ligger her til informasjo

Tilbake