En ildsjel takker for seg


Bjørn Erik Mosvoll takker av etter lang og tro tjeneste for Fredtun.

 

Det ble holdt generalforsamling for Fredtun leirsted for 2019, der eierne av stedet; menighetene i Falnes og Ferkingstad var representert ved sine representative menighetsråd/sokneråd. I tillegg var styret for Fredtun leirsted tilstede.


I etterkant av møtet fant vi det på sin plass å hedre en som brenner for Fredtun; Bjørn Erik Mosvoll. Bakgrunnen for markeringen er at Bjørn Erik etter lang og tro tjeneste har komt til at han ønsker å trappe ned engasjementet og stille vevert sitt til disposisjon for andre.

Bjørn Erik Mosvoll har tatt seg av all bookingen og har også tatt på seg å se etter at alt er i orden før gjester kommer og at stedet er i orden etter at gjestene har forlatt stedet, i tillegg har han lagt ned et enormt antall dugnadstimer som koordinator, vaktmester, renholder, renovatør og ellers vært en "fix-it" mann for det meste som må fungere for at vi andre skal kunne benytte stedet. En mann som vil det beste for Fredtun fortjener en oppmerksomhet.  Takk, Bjørn Erik, for det du har gjort, og vi håper vi også i framtiden kan få nyte godt av din kompetanse.

 

Styret for Fredtun leirsted vil ta stilling til hvordan booking skal organiseres fremover. Det er likevel fortsatt mulig å booke stedet på samme telefonnummer som tidligere: 40213378.

Tilbake