Ny virksomhet på Fredtun


Kunngjøring: Intensjon om å starte ny virksomhet på Fredtun leirsted

Den 6.februar vedtok generalforsmalingen for Fredtun leirsted et ønske å om å opprette en ny organisasjon for virksomhet på Fredtun. Intensjonen er å skille ut virksomhet fra bygg og anlegg, samtidig som en ønsker å satse på økt aktivitet særlig for barn og unge på Fredtun.

 

Geir Sommerfeldt har tilbudt seg å være med å starte opp med ny aktivitet på Fredtun. Generalforsamlingen vedtok derfor å foreslå Geir Sommerfeldt til en rolle som daglig leder for en slik ny organisasjon. Siden hverken Fredtun leirsted eller eierne Falnes og Ferkingstad menigheter har stort med investeringsmidler, kan ikke en ny organisasjon vokse raskere enn det en er i stand til å skaffe finansiering til. Satsingen må derfor skje gradvis og vil kreve mye dugnadsarbeid, særlig fra starten av. Geir Sommerfeldt har likevel uttrykt seg positiv til utfordringen.

 

Per i dag jobbes det med å utarbeide et forslag til hvordan en slik ny organisasjon skal utformes og hvordan den skal stå i forhold til den som allerede eksisterer. Forslaget må i neste omgang vedtas av Falnes menighetsråd og Ferkingstad sokneråd for å kunne realiseres. I mellomtiden har eierne av Fredtun leirsted utpekt Geir Sommerfeldt som medlem av styret for Fredtun leirsted, slik at han allerede nå skal kunne starte med grunnlagsarbeid for ny aktivitet i en rolle for Fredtun. I tillegg har Geir Sommerfeldt tatt på seg tjeneste som kirketjenervikar, slik at han allerede nå kan få bred kontakt med menigheten.

 

Muligheten kom i passende tid, samtidig som menigheten i Falnes og Ferkingstad i 2018 har vedtatt et ønske om å satse på barne- og ungdomsarbeid på Fredtun og samtidig som komitéen for Fredtunkveld også i 2018 vedtok å legge ned halvparten av sin egen aktivitet for å satse på aktivitetsdager for ungdom på Fredtun. Fredtun har alltid vært tilgjengelig for alle. Med Geir Sommerfeldt engasjert for Fredtun vil vi kunne styrke det økumeniske arbeidet rundt Fredtun. Likevel skal all aktivitet på Fredtun bygge opp under vedtektene for stedet, særlig formålet som i §2 uttrykker at:

 

Formålet med stedet er å gi ett tilbud til menigheter, Ferkingstad og Falnes sogn og andre kristne organisasjoner. Målsetning er å tilrettelegge for aktiviteter som fremmer kristenlivet og vinner unge og gamle for Kristus.

Vedtektene for Fredun leirsted kan leses i sin helhet ved å trykke HER.

 

Vi håper at engasjementet som er vist for Fredtun den siste tiden kan tyde på at det fins en fornyet vilje for å gi en ny vår til perlen som både menighetene og lokalsamfunnet har i stedet. Mange kan fortelle om hvor viktig aktiviteten på Fredtun var for dem gjennom oppveksten. Vårt største ønske er at nye generasjoner i fremtiden skal kunne fortelle lignende historier om hvordan aktiviteten på Fredtun også gav verdi og retning for dem.

Tilbake