Menighetsmøte for Falnes menighet 24.03.19


Her finner du informasjon om årsmøtet for Falnes menighet 2019 og årsmelding for 2018.

Årsmøte for Falnes menighet 2019 ble holdt søndag 24.03.19 kl 12.30 på Menighetshuset.

Her ble menighetens årsmelding for 2018 presentert (den finner du ved å klikke HER) og det var mulighet for menighetsmøtet å stille spørsmål og komme med kommentarer.

Videre følger referat fra samtalen under årsmøtet (referatet er sortert etter tema og viser ikke kronologien i samtalen):

 

Generelle kommentarer til årsmeldingen:

 • Takk for god årsmelding og godt arbeid! Jeg leste at årsmeldingen var tilgjengelig på menighetskontoret og på menighetens nettside. Jeg fant den og skrev den ut fra nettsiden. Men årsmeldingen kunne med fordelt vært gjort tilgjengelig i trykt form i kirken ved de siste par gudstjenestene før årsmøtet.

 

Kommentarer tilknyttet gudstjenesten:

 • Når vi har kjøpt liturgisk material digitalt, hvorfor skjer da skrivefeil i presentasjonene? Det bør vel bare være å «trykke» play for å få det riktig. Hvorfor brukte vi mye penger på den digitale løsningen dersom vi ikke bruker den?
  • Svar fra daglig leder: Det er mange muligheter i det digitale verktøyet som vi ikke bruker i dag. Det er likevel noe mer komplisert enn å bare trykke «play» i verktøyet. Hovedgrunnen til at vi ikke benytter mulighetene i verktøyet er likevel på brukersiden.
  • Svar fra soknepresten: Jeg skriver selv hva som står i gudstjenestepresentasjonen. Selv alle sangene skrives inn ord for ord. Jeg liker å ha kontakt med gudstjenestematerialet og gjør det derfor på den måten. Men det har skjedd at det har ført til uheldige feil, som også har blitt repetert gjennom flere gudstjenester.
 • Hvorfor brukes tilgivelse fra «synd» og tilgivelse fra «synder» inkonsekvent i liturgien.
  • Svar fra soknepresten: Sentralkirken har vedtatt formuleringen «synd». Selv mener jeg at uttrykker «synder» er mer riktig, slik som det også står i bibelverset som benyttes i tilknytning til liturgien. Jeg bruker derfor denne formuleringen i noen sammenhenger.
 • Kommentar fra soknepresten: 2018 var et spesielt år, siden det var det første året det var registrert vesentlig flere begravelser enn dåp. I Falnes er vi ikke i samme situasjon som Stavanger (og Norge for øvrig) med sterkt fallende dåpstall. Men det gir oss ikke grunn til å ta det for gitt.
  • Kommentar fra salen: Det var også spesielt få fødsler dette året. Det er også mange frimenigheter i Skudenes. Kan det ha en påvirkning på tallene?
  • Svar fra soknepresten: Som «majoritetskirke» er nok vi de første til å merke en endring. Vi trenger derfor å være oppmerksomme for dette og være mer proaktive.

 

Kommentarer knyttet til spørsmål om nyttårsgudstjeneste:

 • Spørsmål fra soknepresten: Denne gangen var vi ca. 40 stk til nyttårsgudstjenesten. Ungdommene (Acta) som feiret nyttår på bedehuset ble ikke med i år. Og det kan se at ut til at de heller ikke kommer til å bli med neste gang, siden det skal skytes opp felles fyrverkeri i havn. Er det grunnlag for å fortsette med denne gudstjenesten?
  • I stedet for å bare kutte ut gudstjenesten, kan vi ha den på bedehuset sammen med ungdommene som feirer nyttår (alla. G17).
  • Før gikk ungdommene i fakkeltog opp til kirken for å være med på nyttårsgudstjeneste. Det bør være mulig å få ungdommene interesserte i nyttårsgudstjeneste igjen. 1. nyttårsdag er en helligdag og det er fint å kunne markere det nye året i kirken.
  • Dette bør det være grunnlag for å vurdere. Dersom ungdommene ikke kommer, kan vi gamle gjøre noe annet.
  • Dersom vi ikke arrangerer nyttårsgudstjeneste i år, så trenger ikke det være en permanent løsning. Vi kan prøve uten nyttårsgudstjeneste i et par år, for så å ta det opp til vurdering igjen.

 

Kommentarer knyttet til trosopplæringen:

 • Godt å se så mye godt arbeid – godt jobba!
 • Også i skolen ser vi en stor endring de siste 20 årene, fra at det var helt naturlig å være uttalt kristen til at det nå er vanskeligere for ungdom å stå fram som kristne. Trosopplæringsarbeidet er derfor særdeles viktig arbeid!

 

Kommentarer knyttet til diakoniarbeidet:

 • Julebesøket var på Vea sykehjem og ikke Skudenes bo- og behandlingshjem slik det står i forslag til årsmelding.
 • Fasteaksjonen er menighetens, og ikke diakonens eller konfirmantenes hjelpeaksjon. I år har vi få som har meldt seg til tjeneste. Vi håper derfor at flere kan melde seg til aksjonen tirsdag 9. April kl 17. Oppmøte på Skudenes bedehus.

 

Kommentarer knyttet til musikkarbeidet:

 • Svært positive prosjekter! Både innenfor musikk-, kultur- og intellektuelt arbeid.
 • Kommentar fra kantor: I år starter vi også arbeid for å bygge parsellhager på Fredtun. Mer informasjon om det kommer.

 

Kommentarer til menighetsarbeidet for øvrig:

 • Hvem skal vi henvise oss til når vi ønsker å gi tilbakemelding om alt fra liturgi, skrivefeil i gudstjenestepresentasjon og tekniske ting som filten på rullestolrampen eller at gravstøtter er skjeve?
  • Svar fra daglig leder: Det lange svaret er at vi er mange i staben med særskilt ansvar. Jeg som daglig leder kan ta imot alle henvendelser, så vi jeg ta det opp med den med fagansvaret i staben, eller til kirkelig fellesråd dersom det gjelder dere ansvar som bygg og anlegg. Ellers finner du en detaljert oversikt over hvilket ansvar den enkelte i staben har i årsmelding, slik at det er mulig å ta kontakt direkte.
  • Det korte svaret er at du skal kunne gi beskjed til hvem som helst i staben, så vil vi videreformidle det til rett person.
 • Hva er situasjonen rundt Fredtun leirsted?
  • Svar fra daglig leder: Det er mange rykter ute. Dersom noen har hørt at Geir Sommerfeldt skal ta over Fredtun, så er ikke dette riktig. Det som derimot er korrekt er at Geir Sommerfeldt legger opp bilsalget og har stilt seg til disposisjon for Fredtun. Generalforsamlingen for Fredtun leirsted har vedtatt at en ønsker å opprette en ny organisasjon med ansvar for virksomhet på Fredtun. Geir Sommerfeldt er ønsket i en lederrolle for denne virksomheten. Hva denne virksomheten vil bestå i er fortsatt på ideplanet. Men virksomheten skal tjene formålet for stedet. Frem til menighetene har fått avklart dette er Geir Sommerfeldt utpekt som styremedlem til Fredtun leirsted.
  • Oppfølgende kommentar fra menighetsmøtet: Det er ikke riktig av rådene å opptre som generalforsamling for Fredtun leirsted. Fredtun eies av Falnes og Ferkingstad sokn. En generalforsamling må derfor bestå av menighetsmøtene for disse menigheten. Slik fungerer det i vertfall for aksjeselskap.
  • Svar fra daglig leder: Det er riktig at generalforsamlingen (årsmøtet) er det øverste organet under aksjeloven. Slik er det derimot under kirkeloven. Menighetsrådet er menighetens øverste organ, ikke menighetsmøtet (årsmøtet). I enkelte spesifikke avgjørelser skal menighetsmøtet enten være involvert, men ellers er det menighetsrådet som representerer soknet i saker som ikke avgjøres av fellesrådet.
  • Oppfølgende kommentar fra menighetsmøtet: Når ny organisasjon med ansvar for virksomhet på Fredtun er skissert, bør det legges frem for flest mulig – altså menighetsmøtet.
  • Svar fra daglig leder: Det må i tilfelle vedtas av menighetsrådet.
 • Når er det planlagt utvidelser av kirkegården? Det begynner å bli lite plass igjen.
  • Svar fra KKF-rep og daglig leder: Karmøy kirkelig fellesråd jobber med saken, men vi har ikke detaljene rundt dette arbeidet her.
 • Gravstøtter står skjevt og kan stå i fare for å falle over noen.
  • Svar fra daglig leder: Takk for tilbakemeldingen. Dette vil bli meldt videre.
Tilbake