- Dette må jo være det første kurset om dette temaet etter at Kirkemøtet vedtok nytt visjonsdokument for Den norske kirke. Dokumentet er ganske likt det forrige, men det er lagt til et strategisk mål om at "Kirken skal skape trygge rom", innledet prost Helge Gaard.
- Vi skal forebygge og skape trygge rom. Gjør vi ikke det, så kan liv bli ødelagt.

Personalrådgiver Anne Margrethe Ree Sunde og rådgiver for diakoni Asbjørn Finnbakk fra Stavanger bispedømmekontor startet opp med disse kursene rundt om i prostiene i fjor høst, før #metoo ga temaet kraftig oppmerksomhet og vind i seilene. Men det har vært holdt kurs og undervisning i temaet lenge før det også.
- Vi har jobbet med dette i en god del år. Det å ha et kontinuerlig fokus på temaet er forebyggende i seg selv. Derfor er det kjempebra at dere er så mange som har møtt opp her! Det gir et utrolig viktig signal, sa Ree Sunde.

Asbjørn Finnbakk startet med å lese opp Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep sin hustavle. Senteret er tverrkirkelig og økumenisk, og har eksistert i 20 år.

Krenkes et medmenneske, krenkes Gud
Ingen skal bære alene
Vi vil støtte
Vi vil tro på
Vi vil skape trygge rom
Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep

Systemer og retningslinjer
I diakoniplanen for Den norske kirke står det at hver menighet skal ha en plan til bruk ved overgrepssaker. Store deler av kurset ble brukt til å undervise i et ressursdokument utarbeidet av Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter, som er Den norske kirkes plan på området. Den er også bispedømmets anbefalte plan å ha som utgangspunkt for lokale planer.
Et mål for kurset var å trygge ansatte og frivillige medarbeidere på: Hva gjør jeg som ansatt eller i vervet mitt hvis noen betror seg til meg om en krenkelse?
Det finnes gode systemer og retningslinjer for dette som det er viktig å følge. Kurset gikk grundig gjennom retningslinjene, og henviste også til flere dokumenter om temaet. Digitale krenkelser, klargjøring av ansvarsforhold, taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt var også på agendaen.
- Det er viktig å klarlegge alt dette, og ha vedtatt en lokal plan med klare retningslinjer før man står i krisen, understreket kursholderne.

- Vi som kirke skal bry oss
Ansatte i Haugesund kirkelige fellesråd var fornøyde med kurset:
- Dette er det så klart viktig å jobbe med. Å ha fokus på området og bli minnet om temaet for å kunne forebygge. Det er viktig at vi tør å snakke om det, selv om det er et vanskelig tema, sa Bjørg Lund, trosopplærer i Skåre menighet.

Anne Birgitte Bødtker Ruus er daglig leder og diakon i Rossabø menighet.
- Det er viktig at vi har gode retningslinjer, fordi man vet at dette skjer i kirken, som andre steder i samfunnet. Fint at dette var et åpent arrangement for alle yrkesgrupper. Vi møter ulike mennesker uansett hvor vi jobber i kirken, og det er viktig at vi alle kjenner retningslinjene. Dette har vi i kirka jobbet med i mange år, vi ønsker å være bevisste på området. Vi som kirke skal bry oss. Derfor må vi våge å gå inn i problematikken. Det handler om den diakonale grunntanken vår, sa Bødtker Ruus.

Her finner du sidene til Stavanger bispedømme om temaet, med kontaktinfo til personer som kan bistå og gi råd.

Prost Helge Gaard og konstituert biskop Anne Lise Ådnøy innledet.

- Viktig med en slik kursdag, syntes kolleger fra Haugesund kirkelige fellesråd.
 
Ansatte fra både Haugaland og Karmøy prosti var på kurset.
 
Artikkel av: Stavanger bispedømme 20.04.18