Har du fått menighetsbladet Tårnklang?


Har du ikke mottatt første nummer av Tårnklang i år? Her kan du lese hvorfor.

Du kan alltid finne digital utgave av Tårnklang på vår nettside ved å trykke på "Menighetsblad" på fremsiden. Eller ved å trykke HER. Tårnklang 2021 nr.1 kan du lese HER.

Før første utgave av Tårnklang for 2021 var blitt sendt ut med posten, besluttet Bring å endre distribusjonsutvalgene på Karmøy. Dette innebar at Sør-Kopervik ble lagt til distribusjonsutvalget for Skudeneshavn. Dette gjorde Bring uten å informere Tårnklang om endringen. Dette medførte at det plutselig var produsert flere hundre for lite menighetsblader til denne utgivelsen. I tillegg ble bladene distribuert over hele det nye utvalget. Det betyr at Tårnklang er blitt distribuert i Kopervik, slik at det har vært for få blader til å dekke Falnes og Ferkingstad sokn.

Vi har tidligere hatt samme problemer når Bring utvidet utvalget for Ferkingstad til å inkludere Sør-Åkrahamn, slik at vi har måtte produsere flere blader for å dekke hele området. Utvidelsen som inkluderte Sør-Åkrehamn kunne vi leve med, selv om det medførte betydelig økte kostnader i både trykk og distribusjon. Men nå som Sør-Kopervik også er inkludert i utvalget blir fremtidige kostnader for trykk og distribisjon for høye dersom vi skal dekke områdene for Falnes og Ferkingstad menigheter. Tårnklang utreder derfor for tiden hvilke alternativer som er aktuelle med hensyn til distribusjon av menighetsbladet. Vi har allerede vært i kontakt med flere firmaer, men ingen har så langt gitt oss noe tilbud som er akseptabelt med hensyn til kostnad eller distribusjonsområd. Dersom Tårnklang ikke er i stand til å finne aktuelle firmaer som kan overta denne oppgaven kan det bli aktuelt å prøve å bygge opp en stab av frivillige som kan distribuere bladet over Falnes og Ferkingstad 4 ganger i året, slik som det blir gjort i alle de andre menighetene i Karmøy som har eget menighetsblad.

Tilbake