Blir du med på en Spleis?


Slik kan du støtte #Flygel-til-Falnes.

Falnes har fått seg nytt flygel i kirken!

Gjennom 4 måneder ble det solgt tangenter for tilsamen kr 288 000,- for flygelet. Med så sterk og tydelig vilje blant folket i menigheten, la menighetsrådet til kr 90100,- av egne oppsparte midler og tok opp lån i banken for de resterende kr 190 731,- slik at flygel kunne kjøpes inn til julekonserten og juleprogrammet for 2020.

Det var planlagt 4 konserter som skulle være inntektsbringende for å betjene gjelden. Slik gikk det derimot ikke på grunn av smittevernsituasjonen.

Det åpnes derfor nå for sponsing av det nye flygelet med fritt beløp. Håpet er at kr 100 000,- av det resterende lånet på kr 190 731,- kan dekkes inn på denne måten. Du finner Spleisen ved å bruke linken https://spleis.no/flygel-til-falnes

Gaver kan også registreres for skattefritak. I tilfellet må vi ha beskjed om at det er ønskelig, du må velge å stå på giverlisten (ikke gi annonymt) og vi trenger personnummeret ditt (send gjerne epost til falnes@karmoykirken.no). 

Alle gaver mottas med takk.

Tilbake